שירות בנקאי

 

במאה העשרים ואחת בלתי יאומן לנהל עסקים ללא פעולות בנקאיות מושלמות וגמישות. עם זאת, חלות תקנות והוראות חוקיות למען מניעת הלבנת כספים ולגליזציה של הכנסות בלתי חוקיות הגורמות עיכוב בפעולות בנקאיות ואפילו בפתיחת חשבונות.

הצוות שלנו מציע לך תמיכה מוחלטת במהלך פתיחת חשבון בנק, ובין היתר, יעזור לך לבחור בנק רצוי, להכין מסמכים נחוצים לפתיחת חשבון ולהגישם לבנק, וגם לנהל חשבונות במידה מוסכמת.