שירותים הקשורים לאדם פרטי

 

אם אתה מעוניין לקבל את האזרחות של גאורגיה או לרכוש זכות שהייה בגאורגיה, הצוות שלנו יעזור לך לארגן נכון את התהליך ולהשיג למטרה. שירותינו כוללים מתן ייעוצים והמלצות, וגם עזרה בהמצאת מסמכים נדרשים והגשתם לרשות מתאימה.

בהתאם לחוק של גאורגיה בפועל, קבלת האזרחות של גאורגיה מתרחשת בדרך הבאה:

- מתן האזרחות של גאורגיה בדרך רגילה.

- מתן האזרחות של גאורגיה בדרך מופשטת.

- מתן האזרחות של גאורגיה בדרך יוצאת דופן.

- מתן האזרחות של גאורגיה בשיחזור האזרחות.

וביחס להיתר השהייה בגאורגיה, החוק קובע את קבלת היתר השהייה בנסיבות כדלקמן:

- רישון הישיבה ללימודים

- רישון הישיבה לעבודה

- רישון הישיבה למטרת איחוד המשפחה

- רישון הישיבה להשקעות

- רישון הישיבה לאזרח של גאורגיה לשעבר

- רישון הישיבה המיוחד

- רישון ישיבת קבע