מעמד אזור וירטואלי

הצוות שלנו מציע לך תמיכה מלאה בתהליך הענקת המעמד של האזור הוירטואלי לחברתך, בין אם בהמלצות ובין אם בהכנת ניירת נדרשת, בפנייה למוסד מוסמך וניהול משא ומתן.

גוף האזור הוירטואלי מהווה גוף משפטי העוסק בתחום מידע וטכנולוגיות והנושא מעמד מתאים. מידע וטכנולוגיות כוללים: לימודי מערכות מידע ממוחשבות, תוכנה, פיתוח, עיצוב, ייצור ויישום, ובעקבות זאת יתקבלו  מוצרי תוכנות מתאימים.

ייצור טכנולוגיות אינפורמטיביות ע''י גוף משפטי בשטח גאורגיה מהווה עיסוק באזור הוירטואלי, וחברות הנושאות מעמד כדומה נהנות מכל מיני הטבות מיסוי.