חדשות

חדשות

ממשלת גרוזיה מעניקה לאזרחים זרים אפשרות לעבוד מרחוק מגאורגיה.

 ממשלת גרוזיה מעניקה לאזרחים זרים אפשרות לעבוד מרחוק מגאורגיה.

לצורך זה פותח כלל לאזרח זר (מה שנקרא מבקר) שיכנס לגאורגיה לבצע פעולות עסקיות / עבודה מרחוק מחוץ לגאורגיה.

הזכות להשתתף בתכנית הם אותם אזרחים זרים, שרשימתם נקבעת על ידי החלטה מספר 256 של ממשלת גרוזיה מיום 5 ביוני 2015. כלל זה אינו חל על אזרחי מדינות עימן פתחה גאורגיה את גבולותיה. ויכול לנסוע ללא הסגר.

על מנת לבצע פעולות עסקיות / עבודה מרחוק מחוץ לג'ורג'יה, המבקר מחויב למלא את הבקשה בתוכנית האלקטרונית המיוחדת, המפורסמת באתר האינטרנט www.stopcov.ge ולקבל את הסכמתו הרלוונטית ממשרד הכלכלה. ופיתוח בר-קיימא של גאורגיה ומשרד החוץ של גאורגיה.

יש למלא את היישום בתוכנית האלקטרונית באנגלית. מי שממלא את הבקשה מחויב להעלות את המסמכים הבאים בתוכנית האלקטרונית בעת מילוי הבקשה:

• העתק דרכון תקף;

• מידע על נתונים אישיים (שם, שם משפחה, מספר אישי, כתובת);

• מידע על המעסיק הזר;

• פרטי קשר של המעסיק הזר;

• מידע על משרה והכנסה;

• הוכחת הכנסות שהתקבלו בשנה האחרונה (הצהרת בנק או כל מסמך הוכחה אחר), אשר חייב להיות שווה ערך ל -2,000 דולר לפחות בחודש בסכום ה- GEL;

• ביטוח חובה חובה התוקף למשך 6 חודשים לפחות;

• מסמך הרשאה במקרה העלאה באמצעות נציג האפליקציה;

• אישור מקדים להסגר חובה ל -12 יום.

במקביל, האורח מחויב להעביר את ההסגר החובה ל -12 יום על חשבונו בכניסה לגאורגיה, ואחרי שעבר את ההסגר החובה שנמשך 12 יום, לערוך בדיקות PCR על חשבונו.

הבקשה נבדקת תוך 10 ימי עבודה לאחר קבלת הבקשה. המבקר יישלל מהכנסה בגאורגיה אם:

א) הבקשה הושלמה באופן לא מלא או לא נכון;

ב) מטרת הבקשה אינה רלוונטית לפעילות העסק / העבודה;

ג) בנוכחות עילות אחרות שנקבעו בחוק.

עם זאת, במקרה של החלטה לא רצויה עבור מי שממלא את הבקשה, סוכנות המסמיכה המוסמכת שומרת לעצמה את הזכות שלא להסביר את החלטתה למי שממלא את הבקשה.

לשתף:
חדשות

חוק הגנת זכויות הצרכן נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022

חוק הגנת זכויות הצרכן נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022
קרא עוד
חדשות

נקבעו הכללים והתנאים לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לאנשים המועסקים בעבודת לילה.

נקבעו הכללים והתנאים לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לאנשים המועסקים בעבודת לילה.
קרא עוד
חדשות

על פי ההודעה של הבנק הלאומי בג'ורג'יה, עובדים על הצעת חוק חדשה, לפיה ניתן להסדיר את פעילות חברות הליסינג

על פי ההודעה של הבנק הלאומי בג'ורג'יה, עובדים על הצעת חוק חדשה, לפיה ניתן להסדיר את פעילות חברות הליסינג
קרא עוד
חדשות

הבנק הלאומי לג'ורג'יה מתכנן לבצע שינויים בתקנון הרלוונטי על מנת לשפר את סביבת התפעול של גופים המלווים.

הבנק הלאומי לג'ורג'יה מתכנן לבצע שינויים בתקנון הרלוונטי על מנת לשפר את סביבת התפעול של גופים המלווים.
קרא עוד
חדשות

החל מה- 12 במאי 2021, יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה על מעמדם המשפטי של חייזרים וחסרי מדינה. ההגדרה של "בן משפחה" משתנה, בפרט, רק ילד קטין נחשב לבן משפחה, והורה, לצורך החוק, נחשב לבן מש

החל מה- 12 במאי 2021, יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה על מעמדם המשפטי של חייזרים וחסרי מדינה. ההגדרה של "בן משפחה" משתנה, בפרט, רק ילד קטין נחשב לבן משפחה, והורה, לצורך החוק, נחשב לבן מש
קרא עוד
חדשות

ב- 1 באפריל 2021 נכנס לתוקף כלל חדש של הגנה על זכויות הצרכנים בעת מתן שירותים על ידי ארגונים פיננסיים, שהחליף את הצו שהוציא נשיא הבנק הלאומי לג'ורג'יה ב- 23 בדצמבר 2016.

ב- 1 באפריל 2021 נכנס לתוקף כלל חדש של הגנה על זכויות הצרכנים בעת מתן שירותים על ידי ארגונים פיננסיים, שהחליף את הצו שהוציא נשיא הבנק הלאומי לג'ורג'יה ב- 23 בדצמבר 2016.
קרא עוד
חדשות

ב- 22 בפברואר 2021 הוגשה טיוטת החוק בנושא "קוד אכיפה" לפרלמנט של ג'ורג'יה לבדיקה.

ב- 22 בפברואר 2021 הוגשה טיוטת החוק בנושא "קוד אכיפה" לפרלמנט של ג'ורג'יה לבדיקה.
קרא עוד
חדשות

שינויים משמעותיים בוצעו בקוד המס החל מ -5 בינואר 2021

שינויים משמעותיים בוצעו בקוד המס החל מ -5 בינואר 2021
קרא עוד
חדשות

בוצעו שינויים משמעותיים בקוד העבודה בג'ורג'יה

בוצעו שינויים משמעותיים בקוד העבודה בג'ורג'יה
קרא עוד
חדשות

אם אתה אזרח זר ואתה מתכנן ביקור בגרוזיה לצורך פעילויות עסקיות ו / או למטרות עבודה, אז הצעה זו היא בשבילך !!!

אם אתה אזרח זר ואתה מתכנן ביקור בגרוזיה לצורך פעילויות עסקיות ו / או למטרות עבודה, אז הצעה זו היא בשבילך !!!
קרא עוד
חדשות

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים
קרא עוד
חדשות

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים
קרא עוד
חדשות

חוק התחרות מתוקן

חוק התחרות מתוקן
קרא עוד
חדשות

"קוד זכויות הילדים" נכנס לתוקף ב -1 בספטמבר

"קוד זכויות הילדים" נכנס לתוקף ב -1 בספטמבר
קרא עוד
חדשות

רפורמת מע"מ על בסיס פרקטיקה בינלאומית מתוכננת שינויים משמעותיים

בחוק המס החל משנת 2021, שינוי מתייחס למס ערך מוסף. באופן מיוחד:
קרא עוד
חדשות

ג'ורג'יה מתחילה לפתוח את גבולותיה

ג'ורג'יה מתחילה לפתוח את גבולותיה
קרא עוד
חדשות

על משכנתא מסובסדת

על משכנתא מסובסדת
קרא עוד
חדשות

מצב החירום הוארך עד 22 במאי 2020

מצב החירום הוארך עד 22 במאי 2020
קרא עוד
חדשות

בגלל מצב החירום שהוכרז במדינה, הלשכה הלאומית לאכיפה עוברת לשיטת פעולה אלקטרונית לחלוטין

החל מיום 6 באפריל 2020, הליכי אכיפה יתקיימו באופן פשוט ואלקטרוני. במקביל, תחת מצב החירום, תקנות
קרא עוד