חדשות

חדשות

"קוד זכויות הילדים" נכנס לתוקף ב -1 בספטמבר

"קוד זכויות הילדים" נכנס לתוקף ב -1 בספטמבר 2020. אימוץ הקוד מותנה בצורך שג'ורג'יה תמלא את חובותיה על פי אמנת האו"ם לזכויות הילד וליישם את החקיקה עמה.

הקוד מגדיר את הזכויות והחירויות הבסיסיות של הילד, יוצר את הבסיס החוקי לתפקוד מערכת ההגנה והתמיכה בזכויות היסוד והחירויות של הילד.

מטרת הקוד היא:

·         קידום מימוש זכויות וחירויות הילד, הגנה על שוויונם, איסור אפליה, תמיכה / הגנה על המשפחה, העמדת הילד לטיפול חלופי;

·         הגנה על הילד מפני אלימות והשפעות מזיקות;

·         הציגו גישה המתמקדת בזכויות ובאינטרסים של הילד במגזר הציבורי והפרטי;

·         מעורבות בשירות הסוציאלי והודעת הילד על זכויותיו. הגנה מפני קבלת מידע.

על פי הקוד, תפקידה של המדינה והיקף האחריות בתחום ההגנה על זכויות ילדים גוברים. עובד סוציאלי יהיה מעורב באופן פעיל בכיוון זה. אם יש סיבה להאמין כי חייו, בריאותו או בטיחותו של הילד נמצאים בסכנה מיידית וקרובה, העובד הסוציאלי יוסמך לקבל החלטה על הפרדת הילד מההורה. עתירת העובד הסוציאלי להפרדה מההורה לילד תוגש לבית המשפט עם הצדקה רלוונטית. שוטר שדיווחו החיובי או השלילי ייכלל בפרוטוקול הרלוונטי, צריך להשתתף גם בהערכת האיום הזה. השופט בוחן את בקשת העובדת הסוציאלית באופן פרטני, ללא דיון בעל פה, ותוך 24 שעות מקבל החלטה להסכים להפרדת הילד מההורה או לסרב להסכים להפרדת הילד מההורה.

חידוש חשוב הוא שהקוד מקנה לילד את הזכות לקבל ייעוץ משפטי מוסמך ו / או סיוע על חשבון המדינה. מתן ייעוץ משפטי חינם ו / או סיוע משפטי לילד ו / או להורה או לאחראי אחר לגידול ילד ניתן על ידי גורם משפטי על פי המשפט הציבורי - שירות הסיוע המשפטי. השירות מספק תמיכה באמצעות תקשורת טלפונית, כמו גם דפי אינטרנט מותאמים, הדפסה ואמצעים אחרים.

 אימוץ הקוד הוא צעד חשוב למדינה בהגנה על זכויות ילדים, אשר תשפיע רבות על שיפור איכות חייהם.

לשתף:
חדשות

חוק הגנת זכויות הצרכן נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022

חוק הגנת זכויות הצרכן נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022
קרא עוד
חדשות

נקבעו הכללים והתנאים לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לאנשים המועסקים בעבודת לילה.

נקבעו הכללים והתנאים לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לאנשים המועסקים בעבודת לילה.
קרא עוד
חדשות

על פי ההודעה של הבנק הלאומי בג'ורג'יה, עובדים על הצעת חוק חדשה, לפיה ניתן להסדיר את פעילות חברות הליסינג

על פי ההודעה של הבנק הלאומי בג'ורג'יה, עובדים על הצעת חוק חדשה, לפיה ניתן להסדיר את פעילות חברות הליסינג
קרא עוד
חדשות

הבנק הלאומי לג'ורג'יה מתכנן לבצע שינויים בתקנון הרלוונטי על מנת לשפר את סביבת התפעול של גופים המלווים.

הבנק הלאומי לג'ורג'יה מתכנן לבצע שינויים בתקנון הרלוונטי על מנת לשפר את סביבת התפעול של גופים המלווים.
קרא עוד
חדשות

החל מה- 12 במאי 2021, יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה על מעמדם המשפטי של חייזרים וחסרי מדינה. ההגדרה של "בן משפחה" משתנה, בפרט, רק ילד קטין נחשב לבן משפחה, והורה, לצורך החוק, נחשב לבן מש

החל מה- 12 במאי 2021, יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה על מעמדם המשפטי של חייזרים וחסרי מדינה. ההגדרה של "בן משפחה" משתנה, בפרט, רק ילד קטין נחשב לבן משפחה, והורה, לצורך החוק, נחשב לבן מש
קרא עוד
חדשות

ב- 1 באפריל 2021 נכנס לתוקף כלל חדש של הגנה על זכויות הצרכנים בעת מתן שירותים על ידי ארגונים פיננסיים, שהחליף את הצו שהוציא נשיא הבנק הלאומי לג'ורג'יה ב- 23 בדצמבר 2016.

ב- 1 באפריל 2021 נכנס לתוקף כלל חדש של הגנה על זכויות הצרכנים בעת מתן שירותים על ידי ארגונים פיננסיים, שהחליף את הצו שהוציא נשיא הבנק הלאומי לג'ורג'יה ב- 23 בדצמבר 2016.
קרא עוד
חדשות

ב- 22 בפברואר 2021 הוגשה טיוטת החוק בנושא "קוד אכיפה" לפרלמנט של ג'ורג'יה לבדיקה.

ב- 22 בפברואר 2021 הוגשה טיוטת החוק בנושא "קוד אכיפה" לפרלמנט של ג'ורג'יה לבדיקה.
קרא עוד
חדשות

שינויים משמעותיים בוצעו בקוד המס החל מ -5 בינואר 2021

שינויים משמעותיים בוצעו בקוד המס החל מ -5 בינואר 2021
קרא עוד
חדשות

בוצעו שינויים משמעותיים בקוד העבודה בג'ורג'יה

בוצעו שינויים משמעותיים בקוד העבודה בג'ורג'יה
קרא עוד
חדשות

אם אתה אזרח זר ואתה מתכנן ביקור בגרוזיה לצורך פעילויות עסקיות ו / או למטרות עבודה, אז הצעה זו היא בשבילך !!!

אם אתה אזרח זר ואתה מתכנן ביקור בגרוזיה לצורך פעילויות עסקיות ו / או למטרות עבודה, אז הצעה זו היא בשבילך !!!
קרא עוד
חדשות

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים
קרא עוד
חדשות

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים
קרא עוד
חדשות

חוק התחרות מתוקן

חוק התחרות מתוקן
קרא עוד
חדשות

ממשלת גרוזיה מעניקה לאזרחים זרים אפשרות לעבוד מרחוק מגאורגיה.

ממשלת גרוזיה מעניקה לאזרחים זרים אפשרות לעבוד מרחוק מגאורגיה.
קרא עוד
חדשות

רפורמת מע"מ על בסיס פרקטיקה בינלאומית מתוכננת שינויים משמעותיים

בחוק המס החל משנת 2021, שינוי מתייחס למס ערך מוסף. באופן מיוחד:
קרא עוד
חדשות

ג'ורג'יה מתחילה לפתוח את גבולותיה

ג'ורג'יה מתחילה לפתוח את גבולותיה
קרא עוד
חדשות

על משכנתא מסובסדת

על משכנתא מסובסדת
קרא עוד
חדשות

מצב החירום הוארך עד 22 במאי 2020

מצב החירום הוארך עד 22 במאי 2020
קרא עוד
חדשות

בגלל מצב החירום שהוכרז במדינה, הלשכה הלאומית לאכיפה עוברת לשיטת פעולה אלקטרונית לחלוטין

החל מיום 6 באפריל 2020, הליכי אכיפה יתקיימו באופן פשוט ואלקטרוני. במקביל, תחת מצב החירום, תקנות
קרא עוד