חדשות

חדשות

חוק התחרות מתוקן

מנובמבר 2020 יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה בנושא תחרות. השינויים הותנו בחובה על פי הסכם הסחר החופשי עם האיחוד האירופי. יש לציין כי טרם יישום התיקונים, החוק הכיל מספר ליקויים מערכתיים או פרוצדורליים, אשר מנעו מסוכנות התחרות לבצע את פעילותה ביעילות. השינויים נועדו לבטל חסרונות אלה ולשפר את מנגנוני אכיפת החוק. מטרתה העיקרית היא אימוץ חקיקה יעילה ומקיפה, שתבטיח סביבה מתאימה להתפתחות התחרות בגאורגיה ומניעת כל מיני הסכמים או פעולות "נגד תחרות" להגנה על סביבה זו.

על פי החוק המעודכן:

• גורמים כלכליים יהיו מחויבים למסור מידע לסוכנות הן במהלך החקירה והן בתהליך הבדיקה והניטור של ההודעה על הריכוז, שלא היו חייבים לפני התיקונים לחוק;

• מועדי ניהול התיקים שונו והוארכו במטרה להגדיל את זמן הסוכנות לבדיקה יסודית ולפתרון הבעיה ביעילות;

• בדיקת גורמים כלכליים תתבצע ללא הודעה מוקדמת (נעשו שינויים גם בקוד הנוהל המינהלי). בגרסה הישנה, ​​ההליך בוצע בהסכמת בית המשפט, אולם בשל היעדר נורמות פרוצדוראליות מיוחדות, בית המשפט הונחה על ידי כללים כלליים והודיע ​​לגורמים כלכליים לפני הבדיקה, והעניק להם זמן להשמיד ראיות אנטי-תחרותיות. לאחר השינויים ישתנה פרקטיקה זו, וכתוצאה מכך בית המשפט לא יידע את הגורמים הכלכליים מראש, אשר יסייעו בקביעת העובדות המאשרות את התקשורת בין הצדדים;

• התחרות מופרדת בין סוכנות התחרות לגופים הרגולטוריים. על הרגולטורים עדיין מוטלת החובה לאכוף תחרות במגזרים שלהם, אם כי עליהם יחול חוק התחרות.

חשוב לציין כי לפני התיקונים לחוק לא הייתה שום סנקציה מתאימה להפרתו, מה שהפריע לאכיפה האפקטיבית של החוק. השינויים המיושמים יבטלו את החסרון הזה. הסוכנות מוסמכת להטיל קנסות על גורמים כלכליים בגין אי עמידה בדרישות המוטלות על פי החוק. בנוסף להטלת קנס, יש לסוכנות התחרות הזכות לעתור לבית המשפט להחזיר את המצב המקורי ולדרוש מהגורם הכלכלי להידרש למילוי התחייבויות שונות, לרבות ניכור המיזם, מניות, נכסים וכן ארגון מחדש, סיום ההתקשרות ואחרים.

לשתף:
חדשות

חוק הגנת זכויות הצרכן נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022

חוק הגנת זכויות הצרכן נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022
קרא עוד
חדשות

נקבעו הכללים והתנאים לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לאנשים המועסקים בעבודת לילה.

נקבעו הכללים והתנאים לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לאנשים המועסקים בעבודת לילה.
קרא עוד
חדשות

על פי ההודעה של הבנק הלאומי בג'ורג'יה, עובדים על הצעת חוק חדשה, לפיה ניתן להסדיר את פעילות חברות הליסינג

על פי ההודעה של הבנק הלאומי בג'ורג'יה, עובדים על הצעת חוק חדשה, לפיה ניתן להסדיר את פעילות חברות הליסינג
קרא עוד
חדשות

הבנק הלאומי לג'ורג'יה מתכנן לבצע שינויים בתקנון הרלוונטי על מנת לשפר את סביבת התפעול של גופים המלווים.

הבנק הלאומי לג'ורג'יה מתכנן לבצע שינויים בתקנון הרלוונטי על מנת לשפר את סביבת התפעול של גופים המלווים.
קרא עוד
חדשות

החל מה- 12 במאי 2021, יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה על מעמדם המשפטי של חייזרים וחסרי מדינה. ההגדרה של "בן משפחה" משתנה, בפרט, רק ילד קטין נחשב לבן משפחה, והורה, לצורך החוק, נחשב לבן מש

החל מה- 12 במאי 2021, יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה על מעמדם המשפטי של חייזרים וחסרי מדינה. ההגדרה של "בן משפחה" משתנה, בפרט, רק ילד קטין נחשב לבן משפחה, והורה, לצורך החוק, נחשב לבן מש
קרא עוד
חדשות

ב- 1 באפריל 2021 נכנס לתוקף כלל חדש של הגנה על זכויות הצרכנים בעת מתן שירותים על ידי ארגונים פיננסיים, שהחליף את הצו שהוציא נשיא הבנק הלאומי לג'ורג'יה ב- 23 בדצמבר 2016.

ב- 1 באפריל 2021 נכנס לתוקף כלל חדש של הגנה על זכויות הצרכנים בעת מתן שירותים על ידי ארגונים פיננסיים, שהחליף את הצו שהוציא נשיא הבנק הלאומי לג'ורג'יה ב- 23 בדצמבר 2016.
קרא עוד
חדשות

ב- 22 בפברואר 2021 הוגשה טיוטת החוק בנושא "קוד אכיפה" לפרלמנט של ג'ורג'יה לבדיקה.

ב- 22 בפברואר 2021 הוגשה טיוטת החוק בנושא "קוד אכיפה" לפרלמנט של ג'ורג'יה לבדיקה.
קרא עוד
חדשות

שינויים משמעותיים בוצעו בקוד המס החל מ -5 בינואר 2021

שינויים משמעותיים בוצעו בקוד המס החל מ -5 בינואר 2021
קרא עוד
חדשות

בוצעו שינויים משמעותיים בקוד העבודה בג'ורג'יה

בוצעו שינויים משמעותיים בקוד העבודה בג'ורג'יה
קרא עוד
חדשות

אם אתה אזרח זר ואתה מתכנן ביקור בגרוזיה לצורך פעילויות עסקיות ו / או למטרות עבודה, אז הצעה זו היא בשבילך !!!

אם אתה אזרח זר ואתה מתכנן ביקור בגרוזיה לצורך פעילויות עסקיות ו / או למטרות עבודה, אז הצעה זו היא בשבילך !!!
קרא עוד
חדשות

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים
קרא עוד
חדשות

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים
קרא עוד
חדשות

"קוד זכויות הילדים" נכנס לתוקף ב -1 בספטמבר

"קוד זכויות הילדים" נכנס לתוקף ב -1 בספטמבר
קרא עוד
חדשות

ממשלת גרוזיה מעניקה לאזרחים זרים אפשרות לעבוד מרחוק מגאורגיה.

ממשלת גרוזיה מעניקה לאזרחים זרים אפשרות לעבוד מרחוק מגאורגיה.
קרא עוד
חדשות

רפורמת מע"מ על בסיס פרקטיקה בינלאומית מתוכננת שינויים משמעותיים

בחוק המס החל משנת 2021, שינוי מתייחס למס ערך מוסף. באופן מיוחד:
קרא עוד
חדשות

ג'ורג'יה מתחילה לפתוח את גבולותיה

ג'ורג'יה מתחילה לפתוח את גבולותיה
קרא עוד
חדשות

על משכנתא מסובסדת

על משכנתא מסובסדת
קרא עוד
חדשות

מצב החירום הוארך עד 22 במאי 2020

מצב החירום הוארך עד 22 במאי 2020
קרא עוד
חדשות

בגלל מצב החירום שהוכרז במדינה, הלשכה הלאומית לאכיפה עוברת לשיטת פעולה אלקטרונית לחלוטין

החל מיום 6 באפריל 2020, הליכי אכיפה יתקיימו באופן פשוט ואלקטרוני. במקביל, תחת מצב החירום, תקנות
קרא עוד