הייצוג

הצוות שלנו מציע לך את שירות הייצוג המשפטי הכולל:  ייצוגך ו/או ייצוג חברתך ביחס לגוף ג', לרבות במשרד נוטריון, במשרד הפנים וברשויותיו, ברשויות מקומיות ו/או במוסדות אחרים הן ממלכתיים והן פרטיים. במסגרת הייצוג הנ''ל בהגנה מוחלטת על זכויותיך נדאג לנהל כל הליך נחוץ, ולרבות: הגשת בקשות, בקשה על מתן מידע, הכנת ניירת וסיוע משפטי אחר.