רישום העסקים

הצוות שלנו יעזור לכם לרשום כל סוג של חברה מקומית ו/או סניף של חברה זרה בגאורגיה ולהכין ניירת מתאימה; לשעות שינויים ותיקונים בנתונים הרשומים של החברה. אנו גם מציעים לייצגכם ברשות הרושמת. שירותנו מקיף גם בטוחה משפטית ופורמלית של היחסים העסקיים בין השותפים, מתן המלצות וייעוצים הנחוצים עבור פעולות הכרוכות בעסקים.