ბიზნესის რეგისტრაცია

ჩვენი  გუნდი დაგეხმარებათ ნებისმიერი ტიპის ადგილობრივი თუ უცხოური კომპანიის ფილიალის საქართველოში რეგისტრაციასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში; კომპანიის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების განხორციელებაში. ასევე, უზრუნველყოფს წარმომადგენლობას მარეგისტრირებელ ორგანოში.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს  კომპანიის პარტნიორებს შორის საქმიანი ურთიერთობის სამართლებრივ და ფორმალურ უზრუნველყოფას, ბიზნესთან დაკავშირებული ტრანზაქციებისათვის საჭირო რეკომენდაციებსა და კონსულტაციებს.