הכנת החוזה

הצוות שלנו מציע לכם להכין עסקאות ברמה גבוהה כיוצא מייחוד העיסוק שלכם (הסכמים, חוזים, מכתבים, תצהירים וכו'). במסגרת שירותינו נדאג להשתתף במשא ומתן עם צדדים נגדיים ולייצגכם במשפט.