ხელშეკრულებების მომზადება

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ, თქვენი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგებული მაღალკვალიფიციური გარიგებების (ხელშეკრულებების, შეთანხმებების, წერილების, განცხადებების და სხვ.) მომზადებას. მომსახურების ფარგლებში უზრუნველვყოფთ კონტრაგენტებთან მოლაპარაკებების პროცესში ჩართულობასა და წარმომადგენლობას