יחסי העבודה

 צוות עורכי הדין המקצוענים שלנו מציע לכם ליישב יחסי עבודה מבחינה משפטית ומבטיח להגן על זכויותיהם החוקיות הן של המעסיקים והן של מועסקים. אנחנו נדאג לערוך חוזה עבודה המתאים לחוק של גאורגיה בפועל, וגם להכין ולרשום מסמכים שונים הקשורים להקמת יחסי עבודה, לשינוים או להפסקתם. הצוות שלנו יעבוד גם ויכין נוהל פנימי של עבודה בהתחשבות בייחוד החברה שלכם. אנחנו גם מציעים לכם את עזרתנו למעסיק בתחום ביטחון העבודה, ובפרט, מתן המלצות וייעוצים והכנת הניירת הנדרשת.