חדשות

חדשות

חוק הגנת זכויות הצרכן נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022

חוק הגנת זכויות הצרכן נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022. החוק מסדיר את היחסים בין הצרכן לספק הטובין ונאמן לצרכן. יש לציין כי הקונה יוכל להחזיר את הפריטים שנרכשו באינטרנט תוך שבועיים ללא כל ויכוח. הסוחר מחויב להחזיר את מלוא הסכום ששולם ללקוח, למעט עלויות משלוח.

 

הרגולציה החדשה אמורה להגן על הצרכנים גם מפני פרסומות מטעות, ולכן גורמים עסקיים מחויבים לספק לקונה מידע מדויק על מוצר זה או אחר ועל מחירו. כמו כן יחויב הגורם העסקי לציין מידע אודות המוצר: שם, כתובת חוקית וממשית, האם לפריט יש אחריות, המחיר המצוין הינו רק עבור המוצר אם הוא מיועד להתקנה או משלוח וכד'.

 

על פי חוק, הסוחר מחויב לספק את הסחורה ללקוח ללא דיחוי, אך לא יאוחר מ-30 ימים קלנדריים לאחר כריתת החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה

 

במידה והחברה לא עמדה בהתחייבותה תוך התקופה שנקבעה, על הלקוח לספק לסוחר פרק זמן סביר נוסף למילוי ההתחייבות. במקרה של אי מילוי התחייבות לאחר תום התקופה הנוספת, ללקוח יש זכות לחזור בו מהחוזה ולדרוש פיצוי בגין נזקים בהתאם לכללים הקבועים במשפט האזרחי.

 

מצא הצרכן פגם בטובין שברשותו במהלך המסחר, מוטל עליו הנטל להוכיח או לאשר פגם זה. החוק קובע 6 חודשים לכך.

 

במידה ותתגלה הפרה יקבלו הודעה תחילה לגופים העסקיים והשלב הבא הוא קנס שגובהו לא יעלה על 2% ממחזור המכירות של החברה בשנת הכספים הקודמת. אם אי אפשר לחשב את מחזורו השנתי במהלך שנת הכספים הקודמת בשל מועד הקמתו של הסוחר הנקנס, במקרה זה, ייקבע גובה הקנס מהמחזור המחושב לפי התקופה מהקמת הסוחר. החברה לעונשה. יצוין כי יש לקחת בחשבון את חומרת ההפרה בעת קביעת גובה הקנס.

 

במקרה של הפרת התנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, לצרכן הזכות לפנות לסוכנות הלאומית לתחרות, והסוכנות מחויבת לחקור את הפרה האפשרית של חוק הצרכן. על מנת לחקור את המקרה, הסוכנות תבקש מידע (לרבות מידע סודי) מהמבקש ו/או מהספק. אם החברה לא מסרה את המידע הרלוונטי לסוכנות, היא יכולה לפנות לבית המשפט. עם זאת, יצוין כי סוכנות התחרות תהיה מעורבת באכיפת החוק החל מיום 1.11.2022, בפרט תחל הסוכנות לבחון את פנייתו של אדם טבעי החל מנובמבר, ולפני כן המחלקה הרלוונטית בתחרות הלאומית. צריך להקים סוכנות.

לשתף:
חדשות

נקבעו הכללים והתנאים לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לאנשים המועסקים בעבודת לילה.

נקבעו הכללים והתנאים לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לאנשים המועסקים בעבודת לילה.
קרא עוד
חדשות

על פי ההודעה של הבנק הלאומי בג'ורג'יה, עובדים על הצעת חוק חדשה, לפיה ניתן להסדיר את פעילות חברות הליסינג

על פי ההודעה של הבנק הלאומי בג'ורג'יה, עובדים על הצעת חוק חדשה, לפיה ניתן להסדיר את פעילות חברות הליסינג
קרא עוד
חדשות

הבנק הלאומי לג'ורג'יה מתכנן לבצע שינויים בתקנון הרלוונטי על מנת לשפר את סביבת התפעול של גופים המלווים.

הבנק הלאומי לג'ורג'יה מתכנן לבצע שינויים בתקנון הרלוונטי על מנת לשפר את סביבת התפעול של גופים המלווים.
קרא עוד
חדשות

החל מה- 12 במאי 2021, יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה על מעמדם המשפטי של חייזרים וחסרי מדינה. ההגדרה של "בן משפחה" משתנה, בפרט, רק ילד קטין נחשב לבן משפחה, והורה, לצורך החוק, נחשב לבן מש

החל מה- 12 במאי 2021, יבוצעו שינויים משמעותיים בחוק גרוזיה על מעמדם המשפטי של חייזרים וחסרי מדינה. ההגדרה של "בן משפחה" משתנה, בפרט, רק ילד קטין נחשב לבן משפחה, והורה, לצורך החוק, נחשב לבן מש
קרא עוד
חדשות

ב- 1 באפריל 2021 נכנס לתוקף כלל חדש של הגנה על זכויות הצרכנים בעת מתן שירותים על ידי ארגונים פיננסיים, שהחליף את הצו שהוציא נשיא הבנק הלאומי לג'ורג'יה ב- 23 בדצמבר 2016.

ב- 1 באפריל 2021 נכנס לתוקף כלל חדש של הגנה על זכויות הצרכנים בעת מתן שירותים על ידי ארגונים פיננסיים, שהחליף את הצו שהוציא נשיא הבנק הלאומי לג'ורג'יה ב- 23 בדצמבר 2016.
קרא עוד
חדשות

ב- 22 בפברואר 2021 הוגשה טיוטת החוק בנושא "קוד אכיפה" לפרלמנט של ג'ורג'יה לבדיקה.

ב- 22 בפברואר 2021 הוגשה טיוטת החוק בנושא "קוד אכיפה" לפרלמנט של ג'ורג'יה לבדיקה.
קרא עוד
חדשות

שינויים משמעותיים בוצעו בקוד המס החל מ -5 בינואר 2021

שינויים משמעותיים בוצעו בקוד המס החל מ -5 בינואר 2021
קרא עוד
חדשות

בוצעו שינויים משמעותיים בקוד העבודה בג'ורג'יה

בוצעו שינויים משמעותיים בקוד העבודה בג'ורג'יה
קרא עוד
חדשות

אם אתה אזרח זר ואתה מתכנן ביקור בגרוזיה לצורך פעילויות עסקיות ו / או למטרות עבודה, אז הצעה זו היא בשבילך !!!

אם אתה אזרח זר ואתה מתכנן ביקור בגרוזיה לצורך פעילויות עסקיות ו / או למטרות עבודה, אז הצעה זו היא בשבילך !!!
קרא עוד
חדשות

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים
קרא עוד
חדשות

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים

הליך הכניסה לג'ורג'יה לפעילות עסקית ו / או עבודה הופשט עבור מבקרים זרים
קרא עוד
חדשות

חוק התחרות מתוקן

חוק התחרות מתוקן
קרא עוד
חדשות

"קוד זכויות הילדים" נכנס לתוקף ב -1 בספטמבר

"קוד זכויות הילדים" נכנס לתוקף ב -1 בספטמבר
קרא עוד
חדשות

ממשלת גרוזיה מעניקה לאזרחים זרים אפשרות לעבוד מרחוק מגאורגיה.

ממשלת גרוזיה מעניקה לאזרחים זרים אפשרות לעבוד מרחוק מגאורגיה.
קרא עוד
חדשות

רפורמת מע"מ על בסיס פרקטיקה בינלאומית מתוכננת שינויים משמעותיים

בחוק המס החל משנת 2021, שינוי מתייחס למס ערך מוסף. באופן מיוחד:
קרא עוד
חדשות

ג'ורג'יה מתחילה לפתוח את גבולותיה

ג'ורג'יה מתחילה לפתוח את גבולותיה
קרא עוד
חדשות

על משכנתא מסובסדת

על משכנתא מסובסדת
קרא עוד
חדשות

מצב החירום הוארך עד 22 במאי 2020

מצב החירום הוארך עד 22 במאי 2020
קרא עוד
חדשות

בגלל מצב החירום שהוכרז במדינה, הלשכה הלאומית לאכיפה עוברת לשיטת פעולה אלקטרונית לחלוטין

החל מיום 6 באפריל 2020, הליכי אכיפה יתקיימו באופן פשוט ואלקטרוני. במקביל, תחת מצב החירום, תקנות
קרא עוד