ფულადი ნაკადების, ბიუჯეტისა და ფინანსების მოდელირება

ბიზნესის დაგეგმვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია ფულადი ნაკადების, ბიუჯეტისა და ფინანსების მოდელირება. ჩვენი პროფესიონალი ფინანსისტები გაგიწევენ მნიშვნელოვან კონსულტაციებს, დაგეხმარებიან ბიუჯეტის პროექტის შედგენასა და ფინანსების მოდელირებაში.